Wie zijn we

De Young Think Tank bestaat uit een groep creatieve, innovatieve en ondernemend ingestelde jonge mensen. Met welke issues worden ondernemende jongeren geconfronteerd? Hoe creëren we een breed gedragen mentaliteit waarin ondernemend gedrag gestimuleerd en gewaardeerd wordt? De Dialogues Young Think Tank biedt dé ondernemende jongeren de kans deze antwoorden, over hun eigen doelgroep, te ontdekken, formuleren en kenbaar te maken bij belanghebbende partijen.


Dialogues is een platform dat ondernemend gedrag in Nederland stimuleert en faciliteert.
Het Dialogues House op het hoofdkantoor van ABN Amro Nederland, is voor Dialogues het theater en platform voor blikverruimende en inspirerende interactieve presentaties door mensen die getuigen van ondernemerschap; mensen die staan voor creativiteit, innovatie en duurzaamheid. Onder andere Bernard Wientjes en Loek Hermans en andere prominenten uit het bedrijfsleven, overheid of onderwijs nemen deel aan Dialogues. 

AGENDA